سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 9 اسفند 1399 ساعت 14:04 https://www.thmporg.ir/gallery/5259/1/گزارش-تصویری-برگزاری-هشتمین-جلسه-کارگروه-پیمان -------------------------------------------------- عنوان : گزارش تصویری: برگزاری هشتمین جلسه کارگروه پیمان -------------------------------------------------- متن :