سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 23 خرداد 1400 ساعت 13:33 https://www.thmporg.ir/gallery/5475/1/گزارش-تصویری-جلسه-رئیس-سازمان-گروه-آمایش -------------------------------------------------- گزارش تصویری عنوان : گزارش تصویری: جلسه رئیس سازمان با گروه آمایش -------------------------------------------------- یکشنبه 23 خردادماه 1400 جلسه‌ای با حضور مسعود شفیعی؛رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران،شهرام عدالتی؛معاون هماهنگی برنامه و بودجه پرسنل آمایش سازمان برگزار گردید. متن :