سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 12 دی 1400 ساعت 14:21 https://www.thmporg.ir/gallery/5826/1/گزارش-تصویری-جلسه-ازوجی-معاونت-هماهنگی-برنامه-بودجه-سازمان -------------------------------------------------- گزارش تصویری عنوان : گزارش تصویری: جلسه ازوجی با معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان -------------------------------------------------- ظهر روز یکشنبه 12 دی‌ماه 1400 جلسه علاالدین ازوجی؛رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با همکاران معاونت هماهنگی برنامه و بودجه برگزار شد. در این جلسه شهرام عدالتی؛معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان، پرستو شولستانی؛رئیس گروه برنامه‌ریزی، آمایش و بهره‌وری سازمان، معصومه بازرگانی‌کیا؛رئیس گروه اقتصادی،سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی سازمان، حشمت‌الله سلیمانی؛رئیس گروه علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان، یونس مهام؛رئیس گروه تولیدی و زیربنایی سازمان، محمد فراهانی؛رئیس گروه تلفیق برنامه و بودجه سازمان و کلیه کارشناسان این معاونت حضور داشتند. متن :