سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 19 بهمن 1399 ساعت 14:47 https://www.thmporg.ir/gallery/5231/1/گزارش-تصویری-ششمین-جلسه-کمیته-توسعه-دولت-الکترونیک -------------------------------------------------- عنوان : گزارش تصویری: ششمین جلسه کمیته توسعه دولت الکترونیک -------------------------------------------------- متن :