سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 11 مرداد 1401 ساعت 8:39 https://www.thmporg.ir/gallery/6185/1/بازدید-مناطق-سیل-زده-شهرستان-فیروزکوه -------------------------------------------------- عنوان : بازدید از مناطق سیل زده شهرستان فیروزکوه -------------------------------------------------- دکتر ازوجی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، پرویز قوامی نژاد مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان و یونس مهام مدیر گروه امور تولیدی و زیربنایی سازمان مدیریت از مناطق سیل زده شهرستان فیروزکوه بازدید و خسارت های وارده به حوزه زیرساخت ها را بررسی کردند. متن :