سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 3 آبان 1400 ساعت 10:41 https://www.thmporg.ir/gallery/5708/1/گزارش-تصویری-قدردانی-همکاران-معاونت-آمار-اطلاعات-آستانه-روز-برنامه-ریزی -------------------------------------------------- گزارش تصویری عنوان : گزارش تصویری: قدردانی از همکاران معاونت آمار و اطلاعات در آستانه روز آمار و برنامه‌ریزی -------------------------------------------------- به مناسبت روز آمار و برنامه‌ریزی مسعود شفیعی؛رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران از همکاران معاونت آمار و اطلاعات سازمان قدردانی کرد. متن :