سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 1 تير 1400 ساعت 15:50 https://www.thmporg.ir/gallery/5500/1/گزارش-تصویری-جلسه-تبیین-تشریح-اصلاحیه-دستورالعمل-اجرایی-ماده-23 -------------------------------------------------- گزارش تصویری عنوان : گزارش تصویری: جلسه تبیین و تشریح اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده 23 -------------------------------------------------- دوشنبه 1 تیرماه 1400 جلسه تبیین و تشریح اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده 23 با حضور مسعود شفیعی؛رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران،شهرام عدالتی؛معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان،پرویز قوامی‌‌نژاد؛مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان و کارشناسان گروه‌های اقتصاد و سرمایه‌گذاری، تولیدی و زیربنایی، تلفیق بودجه، علمی،فرهنگی و آموزشی، آمایش و برنامه‌ریزی، مشاوران و پیمانکاران و شورای فنی برگزار شد. متن :