سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 22 خرداد 1403 ساعت 10:41 https://www.thmporg.ir/gallery/6932/1/میز-خدمت-کارشناسان-نظام-فنی-اجرایی-سازمان-مدیریت-برنامه-ریزی-استان-تهران -------------------------------------------------- عنوان : میز خدمت کارشناسان نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران -------------------------------------------------- میز خدمت کارشناسان نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برای پاسخگویی سریع و پیگیری درخواست متقاضیان برپا شد. متن : این برنامه روز سه شنبه 22 خرداد ماه از ساعت 9 تا 11 با حضور  کارشناسان این حوزه برگزار و به مسائل و درخواست های مراجعان رسیدگی شد. با توجه به حجم بالای درخواست های متقاضیان تعیین صلاحیت، رتبه‌بندی و ارزشیابی پیمانکاران و مشاوران صنعت احداث در استان تهران، با تمهیدات انجام شده، روند بررسی پرونده ها و صدور گواهینامه صلاحیت، به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.