سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 1 فروردين 1401 ساعت 10:02 https://www.thmporg.ir/news/6130/سامانه-استخدام-بکارگیری-نیروی-انسانی -------------------------------------------------- عنوان : سامانه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی -------------------------------------------------- متن : سامانه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی