سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 25 دی 1400 ساعت 13:52 https://www.thmporg.ir/gallery/5843/1/گزارش-تصویری-دیدار-رئیس-سازمان-کارکنان-مدیریت-اداری-مالی-پشتیبانی -------------------------------------------------- گزارش تصویری عنوان : گزارش تصویری: دیدار رئیس سازمان با کارکنان مدیریت اداری،مالی و پشتیبانی -------------------------------------------------- ظهر روز شنبه 25 دی‌ماه 1400 جلسه علاالدین ازوجی؛رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با همکاران مدیریت اداری،مالی و پشتیبانی سازمان برگزار شد. در این جلسه سیمین محمد‌پور؛مدیر اداری،مالی و پشتیبانی سازمان، سجاد کاکاوند؛رئیس امور اداری سازمان، کامیار فامیلی؛رئیس گروه فناوری اطلاعات سازمان، صالحه محمدی؛کارشناس مسئول گروه مالی سازمان، مصطفی صالحی؛مسئول امور پشتیبانی سازمان و کلیه کارکنان این مدیریت حضور داشتند. متن :