سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 27 فروردين 1401 ساعت 11:18 https://www.thmporg.ir/note/5393/سامانه -------------------------------------------------- عنوان : سامانه ها -------------------------------------------------- متن : سامانه میز خدمت الکترونیکی سازمان تالار گفتگو سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سامانه ارتباط مردم با دولت (سامد)  سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور (دادور) سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)