سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 21 مهر 1400 ساعت 13:06 https://www.thmporg.ir/gallery/5690/1/گزارش-تصویری-پنجمین-جلسه-کمیته-توسعه-دولت-الکترونیک-هوشمندسازی-سال-1400 -------------------------------------------------- گزارش تصویری عنوان : گزارش تصویری: پنجمین جلسه کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی سال 1400 -------------------------------------------------- صبح روز چهارشنبه 21 مهرماه 1400 پنجمین جلسه کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی با حضور مسعود شفیعی؛رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران و رئیس کمیته، کامیار فامیلی؛رئیس گروه فناوری اطلاعات سازمان و دبیر کمیته، نوشین زارعی؛رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان، علی شیرین؛معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان، سیمین محمدپور؛مدیر اداری،مالی و پشتیبانی سازمان و شهلا حسنی؛کارشناس هماهنگی و پیگیری حوزه ریاست در سالن جلسات سازمان برگزار شد. متن :