سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 15 فروردين 1400 ساعت 12:00 https://www.thmporg.ir/gallery/5311/1/گزارش-تصویری-جلسه-رئیس-سازمان-گروه-برنامه-ریزی-آمایش-سرزمین -------------------------------------------------- عنوان : گزارش تصویری: جلسه رئیس سازمان با گروه برنامه‌ریزی و آمایش سرزمین -------------------------------------------------- متن :