سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 2 خرداد 1400 ساعت 15:30 https://www.thmporg.ir/gallery/5429/1/گزارش-تصویری-بازدید-شفیعی-بیمارستان-حال-احداث-ملارد -------------------------------------------------- گزارش تصویری عنوان : گزارش تصویری: بازدید شفیعی از بیمارستان در حال احداث ملارد -------------------------------------------------- ظهر روز یکشنبه 1 خرداد‌ماه 1400 مسعود شفیعی،رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با همراهی دکتر محقق؛معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران،دکتر عسگری مدیر شبکه بهداشت و درمان ملارد و مهندسین ارشد پروژه،از بیمارستان در حال احداث ملارد بازدید کردند. متن :