سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 13 شهريور 1400 ساعت 17:00 https://www.thmporg.ir/gallery/5627/1/گزارش-تصویری-برگزاری-نهمین-جلسه-شورای-معاونین-سازمان -------------------------------------------------- عنوان : گزارش تصویری: برگزاری نهمین جلسه شورای معاونین سازمان -------------------------------------------------- ظهر روز شنبه 13 شهریور‌ماه 1400 جلسه نهمین جلسه شورای معاونین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با حضور مسعود شفیعی؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران و سایر معاونین و مدیران سازمان برگزار شد. متن :