سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 11 تير 1400 ساعت 14:54 https://www.thmporg.ir/note/5564/دسترس-پذیری-اطلاعات -------------------------------------------------- عنوان : دسترس پذیری اطلاعات -------------------------------------------------- متن :   گزارش عملکرد دستگاه اخبار مناقصات و مزایده ها  سامانه ستاد ایران