سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 1 خرداد 1400 ساعت 7:40 https://www.thmporg.ir/news/5644/سامانه-های-سازمان -------------------------------------------------- عنوان : سامانه های سازمان -------------------------------------------------- متن : سامانه ارتباط مردم با دولت (سامد) سامانه دادور سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران)