سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 28 مهر 1401 ساعت 10:57 https://www.thmporg.ir/video/6300/اختتامیه-جشنواره-شهید-رجایی-استان-تهران-برنامه-درشهر-28-مهر-1401 -------------------------------------------------- عنوان : اختتامیه جشنواره شهید رجایی استان تهران/ برنامه درشهر/ 28 مهر 1401 -------------------------------------------------- متن : اختتامیه جشنواره شهید رجایی استان تهران/ برنامه درشهر/ 28 مهر 1401