سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 1 فروردين 1401 ساعت 7:52 https://www.thmporg.ir/news/6102/ارتباط-كاركنان-رياست-محترم-سازمان -------------------------------------------------- عنوان : ارتباط كاركنان با رياست محترم سازمان -------------------------------------------------- متن :   ارتباط كاركنان با رياست محترم سازمان