سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 13 شهريور 1400 ساعت 17:01 https://www.thmporg.ir/gallery/5626/1/گزارش-تصویری-نخستین-جلسه-ستاد-بودجه-سال-1401-استان-تهران -------------------------------------------------- عنوان : گزارش تصویری: نخستین جلسه ستاد بودجه سال 1401 استان تهران -------------------------------------------------- صبح روز شنبه 13 شهریور‌ماه 1400 اولین جلسه ستاد بودجه سال 1401 استان تهران، در راستای رصد و پایش تحولات نظام بودجه استان با حضور مسعود شفیعی؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، شهرام عدالتی؛ معاون هماهنگی و برنامه و بودجه سازمان، سرکارخانم دهنادی؛ مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران، امیرعباس رضازاده؛ رئیس خزانه معین و دیگر اعضای ستاد برگزار شد. متن :