سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 30 خرداد 1400 ساعت 14:43 https://www.thmporg.ir/gallery/5491/1/گزارش-تصویری-برگزاری-جلسه-ارائه-دموی-اولیه-سامانه-مدیریت-عملکرد-شورای-برنامه-ریزی-توسعه-استان -------------------------------------------------- گزارش تصویری عنوان : گزارش تصویری: برگزاری جلسه ارائه دموی اولیه سامانه مدیریت عملکرد شورای برنامه ریزی و توسعه استان -------------------------------------------------- یکشنبه 30 خردادماه 1400 جلسه ارائه دموی اولیه سامانه مدیریت عملکرد شورای برنامه ریزی و توسعه استان با حضور مسعود شفیعی؛رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، کلیه معاونین و مدیران و دبیران کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌های استان تهران برگزار شد. متن :