سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 1 فروردين 1399 ساعت 16:31 https://www.thmporg.ir/note/5392/بیانیه-سطح-توافق-خدمات -------------------------------------------------- عنوان : بیانیه سطح توافق خدمات -------------------------------------------------- متن : بیانیه سطح توافق خدمات استان تهران برای کلیه خدمات ارائه شده