سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 1 فروردين 1401 ساعت 7:42 https://www.thmporg.ir/news/6094/سامانه-اطلاعات-عوامل-نظام-فنی-اجرایی-کشور -------------------------------------------------- عنوان : سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی و اجرایی کشور -------------------------------------------------- متن :