سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 6 مرداد 1400 ساعت 17:00 https://www.thmporg.ir/news/5554/پاداش-پایان-خدمت-بازنشستگان-تهرانی-پرداخت-می-شود -------------------------------------------------- شفیعی خبرداد عنوان : پاداش پایان خدمت بازنشستگان تهرانی پرداخت می شود -------------------------------------------------- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران از افزایش تخصیص اعتبارات هزینه عمومی برای پرداخت مانده مطالبات پاداش خدمت بازنشستگان تا پایان سال 99 خبر داد. متن : به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران،مسعود شفیعی با اعلام این خبر گفت :«طبق بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور مبلغ 421326 میلیون ریال صرفاً بابت پرداخت مانده مطالبات پاداش پايان خدمت بازنشستگان تا پایان سال 1399به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران اختصاص یافته است». وی ادامه‌داد:«همچنين دستگاه‌های اجرائی موظف‌اند به منظور پرداخت به ذینفع نهایی مشخصات كامل افراد مشمول دريافت پاداش پايان‌خدمت تا پایان سال 1399، شامل كد ملي، تاريخ بازنشستگي، شماره حساب بانكي، دستگاه محل خدمت و مبلغ قابل پرداخت، با رعایت جز(3) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1399، حداکثر به میزان سه میلیارد و هفتصد و هشتاد میلیون (3,780,000,000) ریال را با امضاء ذي‌حساب‏‏/ مدیر امور مالی مربوطه‌ به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داری‌کل) و اين سازمان اعلام نمايد. بديهي است، مسئوليت صحت اطلاعات ياد شده و تعيين ميزان پاداش پایان‌خدمت قابل پرداخت به هرفرد با دستگاه اجرایی ذی‌ربط خواهد بود».