سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 27 شهريور 1400 ساعت 14:33 https://www.thmporg.ir/gallery/5653/1/گزارش-تصویری-برگزاری-یازدهمین-جلسه-شورای-معاونین-مدیران-سازمان -------------------------------------------------- گزارش تصویری عنوان : گزارش تصویری: برگزاری یازدهمین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان -------------------------------------------------- صبح روز شنبه 27 شهریور‌ماه 1400 یازدهمین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با حضور مسعود شفیعی؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران و معاونین و مدیران سازمان برگزار شد. متن :