سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 10 خرداد 1401 ساعت 10:26 https://www.thmporg.ir/gallery/6058/1/گزارش-تصویری-دومین-نشست-شورای-برنامه-ریزی-توسعه-استان-تهران-نهم-خرداد-1401-ریاست-استاندار-برگزار -------------------------------------------------- گزارش تصویری عنوان : گزارش تصویری: دومین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران، نهم خرداد 1401 به ریاست استاندار تهران برگزار شد. گزارش تصویری: دومین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران، نهم خرداد 1401 به ریاست استاندار تهران برگزار شد. -------------------------------------------------- متن :