سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 11 تير 1400 ساعت 14:54 https://www.thmporg.ir/note/5563/سوالات-متداول -------------------------------------------------- عنوان : سوالات متداول -------------------------------------------------- متن : سوالات متداول حوزه ریاست سازمان سوالات متداول مدیریت آموزش ، پژوهش و آینده نگری  سوالات متداول مدیریت نظام فنی و اجرایی سوالات متداول معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سوالات متداول معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سوالات متداول معاونت آمار و اطلاعات سوالات متداول شورای برنامه ریزی و توسعه استان