سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 22 خرداد 1403 ساعت 9:42 https://www.thmporg.ir/gallery/6931/1/بررسی-دستاوردهای-اجرای-طرح-پژوهشی-رصد-ارزیابی-برنامه-رشد-اقتصادی-استان-تهران -------------------------------------------------- عنوان : بررسی دستاوردهای اجرای طرح پژوهشی «رصد» و ارزیابی برنامه رشد اقتصادی استان تهران -------------------------------------------------- جلسه بررسی نتایج و دستاوردهای اجرای طرح پژوهشی «رصد» و ارزیابی برنامه رشد اقتصادی استان تهران با استفاده از شاخص‌های موجود در آمارهای ثبتی، 21 خرداد با حضور مسعود افشین معاونت آمار و اطلاعات، کوروش لهراسبی مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی برگزار شد. متن : در این جلسه ابتدا به دستاوردهای اجرای طرح پژوهشی و طرح مشابه که در استان هرمزگان انجام شده بود، پرداخته شد. در این طرح،  18 شاخص اقتصادی مورد نقد و بررسی قرار گرفته می شود و سپس با استفاده از جداول و برنامه های ارائه شده تا سال 1410 با تکمیل اطلاعات، برآورد میزان رشد اقتصادی قابل محاسبه خواهد بود.