سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 25 خرداد 1400 ساعت 14:02 https://www.thmporg.ir/gallery/5482/1/گزارش-تصویری-نشست-مجازی-روسای-سازمان-مدیریت-برنامه-ریزی-استان-ها -------------------------------------------------- گزارش تصویری عنوان : گزارش تصویری: نشست مجازی روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها -------------------------------------------------- نشست مجازی روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها با موضوع گزارش اقدامات و عملکرد شاخص های اصلی در بخشهای زیربنایی و تولیدی کشور با حضور مسعود شفیعی؛رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران و کارشناسان گروه تولیدی، زیربنایی و تلفیق بودجه برگزار شد.(25 خرداد‌ماه 1400) متن :