سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 13 بهمن 1399 ساعت 22:09 https://www.thmporg.ir/gallery/5211/1/گزارش-تصویری-افتتاح-پروژه-آبرسانی-روستای-گدوک-شهرستان-فیروزکوه -------------------------------------------------- عنوان : گزارش تصویری: افتتاح پروژه آبرسانی به روستای گدوک شهرستان فیروزکوه -------------------------------------------------- متن :