سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 1 فروردين 1401 ساعت 8:24 https://www.thmporg.ir/news/6111/قانون-برنامه-بودجه-كشور-مصوب-۱۰-۱۲-۱۳۵۱ -------------------------------------------------- عنوان : قانون برنامه و بودجه كشور ‌مصوب ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۵۱ -------------------------------------------------- متن :   قانون برنامه و بودجه كشور ‌مصوب ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۵