سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 22 خرداد 1401 ساعت 8:27 https://www.thmporg.ir/video/6076/بازدید-پروژه-متروی-اسلامشهر -------------------------------------------------- عنوان : بازدید از پروژه متروی اسلامشهر -------------------------------------------------- متن :