کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

بررسی اولویت های پژوهشی سال 1401 استان تهران

30 خرداد 1401 ساعت 14:10کد مطلب: 6121

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/gallery/6121/1/بررسی-اولویت-های-پژوهشی-سال-1401-استان-تهران

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir