انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus
۱
plusresetminus
بعد از ظهر روز دوشنبه 2 اسفندماه 1400 جلسه‌ای در خصوص رشد اقتصادی 7/1 درصدی استان تهران در لایحه بودجه 1401 با حضور علاالدین ازوجی؛رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، مسعود افشین؛معاون آمار و اطلاعات سازمان،علی شیرین؛معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان، حشمت‌الله سلیمانی؛سرپرست معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان، دکتر رهنورد،دکتر زبردست،دکتر جهانگرد،دکتر موسوی،دکتر مرتضوی و دکتر کردبچه اعضای هیئات علمی دانشگاه‌ها، معصومه بازرگانی‌کیا؛رئیس گروه اقتصادی،سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی سازمان، علی میرابی؛رئیس گروه حساب‌های منطقه‌ای و محاسبات قیمت، کوروش لهراسبی؛رئیس گروه استخدام،حقوق و مزایای سازمان، حمیدرضا قاسمی موقر؛رئیس گروه آمارهای ثبتی،فرابری و پردازش داده‌ها، پرستو شولستانی؛رئیس گروه برنامه‌ریزی، آمایش و بهره‌وری سازمان، سعیده حشمتی؛دستیار رئیس سازمان و کارشناسان گروه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی و گروه برنامه‌ریزی،آمایش و بهره‌وری سازمان سازمان برگزار شد. در این جلسه در خصوص تعیین مدل مفهومی جهت تحقق رشد هدفگذاری شده و چارچوبهای آن از طریق سیاست گذاری کوتاه مدت و میان مدت جهت نیل به هدف فوق‌الذکر با بهرهگیری از ظرفیتهای بالقوه استان و استفاده آن در برنامه میان مدت برنامه هفتم توسعه و ارائه سیاستگذاری مناسب برای توسعه استان تهران و ارائه چارچوب آینده نگارانه‌ی بهبود روند توسعه استان با تأکید بر نقش ملی و فراملی تهران و استان بحث و تبادل نظر شد.
https://thmporg.ir/vdcd.f0k2yt0n5a26y.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما