کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

گزارش تصویری: جلسه رئیس سازمان با گروه برنامه‌ریزی و آمایش سرزمین

15 فروردين 1400 ساعت 12:00کد مطلب: 5311

آدرس مطلب :
https://www.thmporg.ir/gallery/5311/1/گزارش-تصویری-جلسه-رئیس-سازمان-گروه-برنامه-ریزی-آمایش-سرزمین

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
  https://www.thmporg.ir