انتخاب زبان
plus
reset
minus
plus
minus
مدیریت نظام فنی و اجرایی
 
ساخت و سازهای شهری زیر ذره بین نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت تهران
۲۳ بهمن ۱۴۰۰ ۱۰:۵۸
عکس تزئینی است.
۲۳ بهمن ۱۴۰۰ ۱۰:۵۵
سومین وبینار، معرفی راهنمای جایگاه و نقش مهندسین مشاور در سند چشم انداز و برنامه بلندمدت پیاده سازی مدل‌سازی اطلاعات ساخت(BIM)  در پروژه های عمرانی
۱۱ بهمن ۱۴۰۰ ۱۳:۱۹
ازوجی بر بهبود روند شهرسازی در استان تاکید کرد
۱۹ دی ۱۴۰۰ ۱۳:۰۴
راهنمای جایگاه و نقش مهندسین مشاور در سند چشم انداز و برنامه بلندمدت پیاده سازی مدل سازی اطلاعات ساخت(BIM) در پروژه های عمرانی
۲۷ آذر ۱۴۰۰ ۱۰:۴۶
عکس تزئینی است
۱۲ آبان ۱۴۰۰ ۱۳:۴۰
عکس تزئینی است
۱۰ آبان ۱۴۰۰ ۱۳:۲۵
ورود BIM به روند اجرای پروژه‌های دولتی استان تهران
۲۷ مهر ۱۴۰۰ ۱۰:۰۳
عکس تزئینی است
۷ مهر ۱۴۰۰ ۱۴:۳۹
نظارت شهرداری‌ شهر‌های استان بر الزامات کارگاه‌های ساختمانی
۲۲ شهريور ۱۴۰۰ ۱۷:۲۸
رسیدگی به تخلفات و قصور انتظامی مشاوران در قراردادهای عمرانی
۱۷ شهريور ۱۴۰۰ ۰۹:۵۵
دومین وبینار معرفی سند چشم انداز و برنامه بلندمدت مدل‌سازی اطلاعات ساخت(BIM) در پروژه های عمرانی
۲ شهريور ۱۴۰۰ ۰۸:۵۸