سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 23 دی 1399 ساعت 12:24 http://thmporg.ir/news/5120/کارگروه-نظارت-شورای-فنی-استان-تهران-تشکیل-جلسه -------------------------------------------------- عنوان : کارگروه نظارت شورای فنی استان تهران تشکیل جلسه داد -------------------------------------------------- در جلسه کارگروه نظارت شورای فنی استان تهران که با حضور پرویز قوامی نژاد مدیر فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، معاون اجرایی و نظارت اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و اعضای کارگروه نظارت شورای فنی استان تشکیل گردید، متن : به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، در این جلسه که با حضور پرویز قوامی‌نژاد مدیر فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، معاون اجرایی و نظارت اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و اعضای کارگروه نظارت شورای فنی استان تشکیل گردید، نحوه اجرای بخشنامه «دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت(بخشنامه شماره 142010/99 مورخ 31/03/1399) در فرآیند پروژه‌های عمرانی اداره کل نوسازی مدارس طی سنوات گذشته با ارائه گزارشی از سوی آن دستگاه نقاط قوت و ضعف بخشنامه فوق الذکر مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت که در جلسه آتی جمع بندی و پیشنهادات اصلاحی آن به سازمان برنامه و بودجه کشور انعکاس خواهد یافت.