سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 6 دی 1399 ساعت 18:13 http://thmporg.ir/news/5075/برگزاری-جلسه-رییس-سازمان-مدیریت-برنامه-ریزی-استان-تهران-کلیه-کارکنان-صورت-مجازی -------------------------------------------------- عنوان : برگزاری جلسه رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با کلیه کارکنان به صورت مجازی -------------------------------------------------- اولین جلسه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با تمامی کارکنان به صورت مجازی برگزار خواهد شد. متن : به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، صبح روز یکشنبه 1399/10/07 ساعت 9 صبح نخستین جلسه مسعود شفیعی رئیس سازمان با کلیه همکاران به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد. همکاران می‌توانند با استفاده از آدرس اعلام شده در بستر Adobe Connect در این جلسه حضور به هم رسانند.