سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 23 دی 1399 ساعت 12:17 http://thmporg.ir/news/5119/بازدید-مدیرفنی-اجرایی-مدرسه-سبز -------------------------------------------------- عنوان : بازدید مدیرفنی و اجرایی از مدرسه سبز -------------------------------------------------- مدیر فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران به همراه معاون اجرایی و نظارت، معاون فنی، کارشناسان و متخصصین اداره کل نوسازی مدارس و پیمانکاران از پروژه‌های اداره کل نوسازی مدارس بازدید کردند. متن : به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، با حضور پرویز قوامی نژاد مدیر فنی و اجرایی سازمان، معاون اجرایی و نظارت، معاون فنی، کارشناسان و متخصصین اداره کل نوسازی مدارس و  پیمانکاران پروژه ها، تعدادی از پروژه های اداره کل نوسازی مورد بازدید قرار گرفت. در این بازدید قوامی نژاد ضمن تاکید بر لزوم ارتقای کیفیت اجرای پروژه های عمرانی به خصوص در ساخت مدارس، به استفاده از انرژیهای سبز و فناوری های نوین نیز تاکید نمود. در این راستا از یکی از مدارس سبز در غرب تهران بازدید نمود. استفاده از انرژی خورشیدی برای گرم نمودن آب مصرفی، استفاده از آب خاکستری و سیستم های هوشمند تهویه متبوع از جمله اقدامات اثربخش در نمونه مدرسه سبز بازدید شده است.