سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 23 دی 1399 ساعت 23:13 http://thmporg.ir/news/5137/خدمات-عمومی-غیرتصدی-گری-دستگاه-های-اجرایی-پیشخوان-های-دولت-سپرده-شود -------------------------------------------------- مسعود شفیعی در شورای مدیران اداره‌کل جهاد‌کشاورزی مطرح کرد: عنوان : خدمات عمومی و غیرتصدی‌گری دستگاه‌های اجرایی به پیشخوان‌های دولت سپرده شود -------------------------------------------------- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران آمادگی سازمان را برای احصاء خدمات عمومی و غیرتصدی‌گری دستگاه‌های اجرایی و برون سپاری آن به بخش خصوصی و غیر‌دولتی اعلام کرد. متن : به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، مسعود شفیعی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در خصوص وظایف کارشناسان دستگاههای اجرایی در انجام امور تخصصی گفت:«ما آمادگی داریم خدمات دستگاه‌های اجرایی را احصاء کنیم و بخشی که کارهای غیر تصدی‌گری دارد و نیاز نیست که ذهن و کار و امکانات دستگاه اجرایی به این موضوع صرف شود را آزاد کرده و از طریق بخش خصوصی و غیردولتی کارها انجام شود که خوشبختانه بخش پیشخوان دولت در استان تهران شبکه گسترده و قابل قبولی است». شفیعی ادامه داد: «وظیفه کارشناسان دستگاه اجرایی راهبری، نظارت و حل مسائل دانست و به انجام امور عمومی و غیرتخصصی و کوچک در دستگاهها انتقاد نمود».