سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 25 دی 1399 ساعت 0:20 http://thmporg.ir/gallery/5141/1/گزارش-تصویری-کمیته-ساختار-فناوریهای-مدیریتی-سازمان-مدیریت-برنامه-ریزی-استان-تهران -------------------------------------------------- عنوان : گزارش تصویری: کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران -------------------------------------------------- کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران به ریاست مسعود شفیعی برگزار شد. متن :  کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران به ریاست مسعود شفیعی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران روز چهارشنبه مورخ 99/10/24 راس ساعت 16 در محل سالن جلسات این سازمان برگزار شد.